تاریخ انتشار : 8 فوریه 2018      تعداد بازدید : 613 views

ضوابت شرکت در کلاس

قوانین شرکت در دوره آموزش بهداشت عمومی

بر اساس دستور عمل۱۸۰۳۹۲۱۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 • دوره های آموزشی  به دو صورت حضوری و غیرحضوری  برگزار می شود. امتحان  به صورت کتبی  و حضوری  برگزار خواهد شدودر صورت عدم کسب نمره لازم شرکت در دوره  آموزشی بعدی  به صورت حضوری قابل قبول خواهد بود . در صورت عدم کسب نمره حد نصاب می تواند یک بار دیگر در ازمون شرکت کند  و درصورت  عدم کسب نمره مجددا شرکت در کلاس به صورت حضوری و پرداخت بهای خدمات الزامی است .
 •  مدارک مورد نیاز برای ثبت نام عبارتند از: دو قطعه عکس ۴×۳ ، یک برگ فتوکپی شناسنامه، یک برگ فتوکپی کارت ملی، فتوکپی مدرک تحصیلی برای آموزش گیرندگان غیر حضوری.
 • برگزاری هر  ۴ ساعت کلاس معادل یک روز آموزش می باشد و تعداد ساعات آموزشی در هر روز نباید از شش ساعت تجاوز نماید.
 • اگر اموزش گیرنده غیبت غیر موجه بیش از  ۴ ساعت  داشته باشد ، باید  مجددا در دوره آموزشی بعدی ثبت نام نماید .
 • درصورتی که غیبت موجه باشد فقط دروسی را که غیبت داشته در دوره های بعدی جبران وسپس در آزمون شرکت نماید.
 • افــراد شاغـل در واحدهای مشمول آیین نامه اجرایی قانـون اصلاح مـاده ۱۳ قانون مواد خوردنی ،آشامیدنی ،آرایشی  و بهداشتی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر می باشند می توانند به صورت غیر حضوری در دوره های آموزشی شرکت نمایند.
 • ارزشیابی پایان دوره براساس سؤالات چهار جوابی که توسط مدرسین آموزشگاه طراحی میشود انجام می گردد.
 • آموزش گیرنده در دوره حضوری باید حداقل ۱۲ نمره از ۲۰ نمره  را کسب نماید.
 • آموزش گیرنده در دوره غیرحضوری باید حداقل ۱۴ نمره از ۲۰ نمره  را کسب نماید.
 • آزمون افراد بیسواد بصورت شفاهی انجام خواهد شد.
 • مدت اعتبار گواهینامه ۳سال است و تمدید آن مشروط به گذراندن دوره های بازآموزی خواهد بود. اعتبار دوره باز آموزی نیز ۳سال است و تمدید آن برای هر دوره ۳ ساله دیگر  مشروط به گذراندن دوره باز آموزی می باشد.
 • گواهینامه های صادره از یک آموزشگاه در سطح کشور معتبر می باشد.
 • تاریخ صدور گواهینامه همان تاریخ برگزاری امتحانی است که داوطلب در آن پذیرفته می شود.