روش صحیح نگهداری نان

بهداشت جهت نگهداری نان در طولانی مدت (بیش از ۴۸ ساعت ) آنرا در فریزر نگهداری نمایید. • از تحویل نانهای کپک زده موجب بیمار شدن دام و طیور و الوده شدن شیر و گوشت انها و نهایتاً بیمار شدن انسان میگردد خودداری نمایید. • نانهای ضایعات براحتی الامکان در گوشه ای دور ازآشپزخانه و […]


تاریخ انتشار : ۳ دی ۱۳۹۳